SacroExpo 2017, medal PRO OPERE POLITISSIMA ARTE PERFECTO, im. Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa za obraz „Zmartwychwstały”