SacroExpo 2022, medal PRO OPERE POLITISSIMA ARTE PERFECTO, im. Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa za drogę krzyżową w parafii p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Świebodzicach