Ełk – korytarz i klatka schodowa w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek