Bielanka, Cerkiew Opieki Matki Bożej i Poczajowskiej Ikony Matki Bożej